ĐẠI HỘI CẢI TIẾN LẦN THỨ 10 – CÔNG TY TNHH NAKASHIMA VIỆT NAM

Ngày 20/03/2021 Công ty TNHH Nakashima Việt Nam tổ chức Đại hội Cải tiến Lần thứ 10. Tuy không được tưng bừng như những lần trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn phức tạp. Nhưng không vì thế mà tinh thần chuẩn bị của chúng tôi bị trùng xuống.

Tiếp nối thành công của những năm trước, năm nay công ty TNHH Nakashima Việt Nam đã lựa chọn 12 đề án/222 đề án tiêu biểu để báo cáo trong Đại hội lần này.

Đại hội lần này BGK đã lựa chọn ra 1 đề án xuất sắc nhất để báo cáo tập đoàn NHC vào tháng 06/2020 bằng DVD và 02 đề án xuất sắc khác sẽ được đề xuất Công đoàn thành phố Hải Phòng khen thưởng.

Năm nay, cũng vẫn không có sự tham gia của khách mời đến từ các công ty trong tập đoàn Nakashima và cũng chỉ có 105 CBCNV (từ cấp Tổ phó trở lên và khối văn phòng) của NVC tham gia do Chính phủ Việt Nam quy định phải giãn cách xã hội.