Công Ty TNHH NAKASHIMA VIỆT NAM

tHÔNG ĐIỆP TỪ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thử thách không ngừng để hướng tới tương lai

CÔNG TY TNHH NAKASHIMA VIỆT NAM (NVC) là một công ty từ Nhật Bản, được thành lập để hiện thực hóa hành trình đầy thử thách của chúng tôi hướng tới thị trường thế giới cùng với những người Việt Nam đang làm việc và cộng tác với chúng tôi.

Kế thừa chính sách nền tảng của các công ty mẹ Nakashima Holdings Co., Ltd. Nhật Bản và Nakashima Propeller Co., Ltd. Nhật Bản, chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để sản xuất những “Chân vịt hàng hải tối ưu” cho khách hàng đáp ứng “các sản phẩm theo đơn đặt hàng” bằng sự kết hợp bí quyết đúc hơn 90 năm, công nghệ kỹ thuật số tiên tiến và tay nghề thủ công thành thục của người lao động.

Xuyên suốt quá trình kinh doanh hàng ngày đầy thách thức, chúng tôi chân thành mong muốn mở rộng công nghệ và sản phẩm tới các khách hàng xung quanh, đóng góp cho các khu vực và xã hội Việt Nam, hướng tới toàn thế giới cũng như ước mơ tương lai tươi sáng.

Chủ Tịch – Mr Motoyoshi Nakashima

Mr Yasuhiro Nakashima

Mr Yusuke Nakashima

Mr Hideaki Nakashima

Mr Takayoshi Nakashima