Công ty TNHH Nakashima Việt Nam chuyên nghiên cứu thiết kế các loại chân vịt tàu thủy. Với đội ngũ kỹ sư kinh nghiệm, chân vịt được tính toán, thiết kế và xử lý số liệu trên phần mềm chuyên dụng. Mỗi loại chân vịt được thiết kế phù hợp với mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu và giảm được lượng phát thải gây ô nhiếm môi trường.