Lựa chọn ứng viên phù hợp bắt đầu từ việc chọn lọc hồ sơ

PHÚC LỢI

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

* Bảo hiểm 24/24

* Kiểm tra sức khỏe hàng năm

THƯỞNG

* Thưởng Tết

* Khen thưởng thành tích xuất sắc

* Khen thưởng An toàn & Cải tiến

* Khen thưởng thâm niên & chuyên cần năm

TRỢ CẤP 

* Hỗ trợ: đi lại, nhà ở, ngoại ngữ, kỹ năng tay nghề, chuyên cần, vv…

* Xe buýt cho công nhân viên làm việc tại công ty và chi phí gửi xe

* Xe ô tô cho mục đích công việc

NGHỈ PHÉP

* 12 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm

* Kết chuyển 5 ngày phép sang năm sau

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

* Văn hóa học tập được chú trọng

* Công nhân viên ở mọi cấp bậc được đào tạo nội bộ và bên ngoài

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

* Ngày hội gia đình

* Tiệc cuối năm

* Ngày hội thể thao

* Quà tặng hàng năm từ tập đoàn

* Bốc thăm quà Noel