Hiển thị kết quả duy nhất

BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG ĐẨY

Cánh chân vịt đẩy chính

BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG ĐẨY

Cánh chân vịt đẩy phụ

BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG ĐẨY

Seal housing

BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG ĐẨY

Nose Cone

BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG ĐẨY

Củ chân vịt biến bước

BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG ĐẨY

Chân vịt bước cố định