Chân vịt bước cố định đường kính tối đa 4.5m

– Hoạt động ổn định, mạnh mẽ mà không cần kết hợp hệ thống cơ khí hay thủy lực
– Tiết giảm chi phí sản xuất và lắp ráp

Danh mục: