Chân vịt biến bước

Chân vịt biến bước cho khả năng xoay cánh theo trục thẳng đứng bằng hệ thống cơ khí và thủy lực.
– Có thể đổi chiều cho bước có thể phù hợp với điều kiện vận hành mà không ảnh hưởng đến động cơ
– Cải thiện khả năng cơ động và hoạt động hiệu quả hơn
– Giảm ô nhiễm môi trường

Danh mục: