CÔNG TY TNHH NAKASHIMA VIỆT NAM TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE THƯỜNG NIÊN CHO CÔNG NHÂN VIÊN NĂM 2021

Kế hoạch khám sức khỏe cho toàn thể công nhân viên trong công ty định kỳ hàng năm được Ban lãnh đạo công ty quan tâm và chú trọng, nhằm theo dõi và đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên, đáp ứng đủ yêu cầu về sức khỏe để làm việc, đặc biệt trong thời gian covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Như mọi năm, lịch khám sức khỏe được chia làm 02 đợt vào 02 ngày là 11 & 17/09/2021 để đảm bảo tiến độ làm việc các ca và đảm bảo việc giãn cách trong mùa dịch.

Công ty cũng tổ chức chuẩn bị bánh và sữa để bồi dưỡng sức khỏe cho toàn thể công nhân viên sau khi khám sức khỏe