1. Vị trí tuyển dụng:

Công nhân nam: 12 công nhân  sản xuất tại các bộ phận (làm việc trực tiếp dưới xưởng Sản xuất).

         Công ty TNHH Nakashima Việt Nam

Lô CN2.2B, KCN Đình Vũ, KCN Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

                 Công ty TNHH Nakashima Việt Nam

                 Lô CN2.2B, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông  Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

        Lưu ý