Đại hội cải tiến lần thứ 13 của công ty Nakashima Việt Nam

Lại một mùa Đại hội cải tiến của công ty Nakashima Việt Nam đã đến. Đại hội Kaizen lần thứ 13 của công ty chúng tôi.

Tại đại hội lần này, chúng tôi đã lựa chọn 12/221 đề án cải tiến tiêu biểu của năm 2023 để báo cáo. Không nằm ngoài mục đích xây dựng và phát triển công ty ngày càng vững mạnh, từ đây các sáng kiến trong lao động sản xuất được gợi mở, các đề án này không chỉ làm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng của sản phẩm mà còn tạo ra một môi trường làm việc an toàn.

Các vị khách quí đến từ các công ty trong tập đoàn Nakashima cũng đồng thời là thành viên ban giám khảo đã lựa chọn ra đề án xuất sắc nhất “Cơ giới hóa phương pháp tạo khuôn bằng Robot” để tham dự đại hội của tập đoàn NHC được tổ chức vào tháng 06 năm 2024. Đây cũng là một phần trong kế hoạch kinh doanh trung hạn và tầm nhìn đến năm 2026 của NVC “Thúc đẩy cơ giới hoá”. Đề án này đã góp phần giải phóng được sức lao động thủ công, nâng cao năng suất từ đó đã có thể tiết kiệm cho công ty hàng trăm ngàn Đô la Mỹ mỗi năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *