•    Recruitment

  •    Recruitment

Thông báo tuyển dụng công nhân, tổ trưởng 2019

Contact Information

Land Plot CN2.2B, Dinh Vu Industrial Zone, Hai An Dist., Haiphong, Vietnam

Phone: +84-225-3614325/6/7/8

Fax: +84-225-3614329

Email: sales@nakashimavn.com; tuyendung@nakashimavn.com